Wystawa malarstwa Zbigniewa Pieczyńskiego jest kolejną w ramach naszego nowego projektu Ściana.
Artyści sami decydują co chcą pokazać, ile prac, z jakiego okresu swojej twórczości.
Zygmunt Pieczyński pokazał nam obrazy, którymi zajmuje się od ostatniego roku. Jest to cykl zatytułowany Pola. Odmienny od jego dotychczasowych prac, bardziej syntetyczny, oszczędny w kolorze, stonowany.